Mission statement

De werkgroep heeft tot doel de bevordering van de gynaecologische endoscopie, de minimaal invasieve chirurgie en per 1 juli 2003 ook de gynaecologische echoscopie en de verbreiding van de kennis van en de belangstelling voor dit onderdeel van het specialisme obstetrie en gynaecologie.

De werkgroep tracht dit doel te bereiken – in overleg met het Bestuur van de NVOG – door:

  • het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten
  • het bevorderen van contacten en het samenwerken met andere organisaties en personen, van wie de doelstellingen en/of activiteiten van belang zijn voor de gynaecologische endoscopie en echoscopie en de minimaal invasieve chirurgie
  • het stimuleren en co√∂rdineren van wetenschappelijk onderzoek het organiseren van en/of participeren in het post-academisch onderwijs in de gynaecologische endoscopie en echoscopie en de minimaal invasieve chirurgie
  • het deelnemen aan het cursorisch onderwijs ten behoeve van assistent-geneeskundigen in opleiding in het specialisme obstetrie en gynaecologie
  • het ontwerpen en houden van consensus besprekingen (in samenwerking met de Commissie Kwaliteit)
  • het adviseren van het Bestuur van de NVOG inzake beleid en andere aangelegenheden op het gebied van gynaecologische endoscopie en echoscopie en de minimaal invasieve chirurgie
  • alle andere wettige middelen.